Ý nghĩa của từ epic fail là gì:
epic fail nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ epic fail. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa epic fail mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

epic fail


1. Epic fail: một thất bại vĩ đại, to lớn, không tưởng. Một cụm từ thường dùng với nghĩa hài hước trên internet để chỉ những tình huống mà người trong cuộc làm sai một việc gì đó đến mức độ không thể sai hơn được nữa.
markarus - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

epic fail


một cụm từ tiếng anh - nghĩa đen là một sự thất bại vĩ đại. thường được dùng để chỉ những hành động đáng xấu hổ, hoặc những sự thất bại một cách thảm hại, thường gây cười cho người khác

VD:
-thằng A hôm trước tè ra quần đó
- EPIC FAIL
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013
<< eia hang out >>