Ý nghĩa của từ eenie meenie là gì:
eenie meenie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ eenie meenie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eenie meenie mình

1

9 Thumbs up   3 Thumbs down

eenie meenie


Là tên một bài hát do Sean Kingston và Justin Bieber trình bày. Từ này có rất nhiều cách phát âm, là nhịp đếm số của trẻ con. Trong bài hát này, có có đoạn nói về việc lựa chọn một cô gái cũng rất tình cờ giống như đếm số vậy.
thanhthu - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

6 Thumbs up   2 Thumbs down

eenie meenie


còn được viết là eenie meanie,là một câu đồng dao của trẻ em phương Tây, cụ thể là các nước nói tiếng Anh, thường dùng để chọn ra một người hoặc một vật trong một nhóm các người hoặc vật khác.
VD: chọn người đi tìm trong trò trốn tìm, chọn người phải rửa bát sau khi cả nhóm ăn xong

tương tự như bài vè "Hội đồng tổng cốc" của Việt Nam
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

1 Thumbs up   5 Thumbs down

eenie meenie


Eenie Meenie là một ca khúc rất nổi tiếng của Justin Bieber và Sean Kingston.
Nó còn có nghĩa như một câu thần chú, chẳng hạn khi mình muốn bốc ngẫu nhiên một đồ vật nào đó, thì mình sẽ nhắm mắt lại và đọc "eenie meenie miney" rồi trỏ tay vào đồ vật bất kỳ.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

<< hang out hakuna matata >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa