Ý nghĩa của từ hakuna matata là gì:
hakuna matata nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hakuna matata. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hakuna matata mình

1

1   0

hakuna matata


1. Một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa là "đừng lo lắng", "khỏi lo", "việc đ' gì phải lo",...Cụm từ này trở nên nổi tiếng nhờ hãng Disney
http://www.youtube.com/watch?v=xB5ceAruYrI
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0   0

hakuna matata


một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa tương tự như No problem - không có vấn đề gì. có thể hiểu là đừng lo, hoặc là hãy vui vẻ lên, hoặc là không có gì phải lo ngại cả

cụm từ này trở nên nổi tiếng do đã xuất hiện trong bộ phim The Lion King của hãng Disney
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

1   1

hakuna matata


1. Một cụm từ tiếng Swahili có nghĩa là "đừng lo lắng", "khỏi lo", "việc đ' gì phải lo",...Cụm từ này trở nên nổi tiếng nhờ hãng Disney
http://www.youtube.com/watch?v=xB5ceAruYrI
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

0   0

hakuna matata


Hakuna matata là một cụm từ tiếng Swahili có thể được dịch theo nghĩa đen là "không phải lo lắng." Ý nghĩa của nó cũng tương tự như cụm từ tiếng Anh "no prob [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của hakuna matata
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eenie meenie gmp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa