Ý nghĩa của từ gmp là gì:
gmp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gmp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gmp mình

1

2   0

gmp


viết tắt của "Guaranteed Maximum Price". Đây là một hợp đồng chi phí loại (còn gọi là hợp đồng mở cuốn sách) mà nhà thầu được bù đắp cho các chi phí thực tế phát sinh cộng với một chủ đề lệ phí cố định với một mức giá trần
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

gmp


Là từ ghi tắt của "Good Manufacturing Practices", nghĩa là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, thường ứng dụng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm hoặc dược phẩm nhằm kiểm soát được các bước tạo ra chất lượng sản phẩm
Ví dụ: Trên các sản phẩm thuốc, một số nhà sản xuất có ghi: "Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP"
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 2 năm 2019

3

0   1

gmp


GMP là viết tắt của cụm từ Good Manufacturing Practices có nghĩa là những tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất thực phẩm
gracehuong - Ngày 16 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của gmp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hakuna matata dpi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa