Ý nghĩa của từ hô hấp là gì:
hô hấp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 17 ý nghĩa của từ hô hấp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hô hấp mình

1

79   37

hô hấp


1 dt. Quá trình lấy ô-xi từ ngoài vào và thải khí các-bô-ních ra ngoài của cơ thể sinh vật: bộ máy hô hấp hô hấp nhân tạo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

59   32

hô hấp


hô hấp là quá trình cung cấp ôxi cho các tế bào cơ thể và thải khí cacbonic
Đỗ Hải Đăng - Ngày 26 tháng 11 năm 2015

3

47   27

hô hấp


trong quá trình hô hấp , cây lấy khí oxy để phân giải các chất hữu cơ,sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống ,đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
ngô gia bảo - Ngày 07 tháng 12 năm 2013

4

42   28

hô hấp


trong quá trình hô hấp , cây lấy khí oxy để phân giải các chất hữu cơ,sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống ,đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
ngô gia bảo - Ngày 07 tháng 12 năm 2013

5

33   29

hô hấp


1 dt. Quá trình lấy ô-xi từ ngoài vào và thải khí các-bô-ních ra ngoài của cơ thể sinh vật: bộ máy hô hấp hô hấp nhân tạo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan [..]
Nguồn: vdict.com

6

7   7

hô hấp


trong quá trình hô hấp , cây lấy khí oxy để phân giải các chất hữu cơ,sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống ,đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 12 năm 2015

7

28   30

hô hấp


Quá trình lấy ô-xi từ ngoài vào và thải khí các-bô-ních ra ngoài của cơ thể sinh vật. | : ''Bộ máy '''hô hấp'''.'' | : '''''Hô hấp''' nhân tạo.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

8   11

hô hấp


ho hap la qua trinh trao doi khi oxi va thai khi cabonic ...............:))
kid201 - Ngày 16 tháng 12 năm 2015

9

6   9

hô hấp


quá trình lấy khí ôxi thải ra khí cácbonic
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 12 năm 2015

10

20   25

hô hấp


Trong sinh lý học, hô hấp được định nghĩa là sự vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào các tế bào ở trong mô, và vận chuyển cacbon điôxít theo chiều ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

13   18

hô hấp


hô hấp là quá trình trao đổi khí ở động vật, thực vật và cả con người
Vo Ham Tien - Ngày 18 tháng 11 năm 2015

12

14   22

hô hấp


hô hấp là hấp thụ không khí từ ngoài vào và thải ra khí cacbonic để duy trì sừ sống của con người
phúc - Ngày 25 tháng 12 năm 2013

13

13   21

hô hấp


ho hap la qua trinh cay lay i va thai ra khi cacbonic
trong quá trình hô hấp , cây lấy khí oxy để phân giải các chất hữu cơ,sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống ,đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
pham thi thu phuong - Ngày 15 tháng 12 năm 2014

14

8   17

hô hấp


Hiện tượng cây lấy khí ôxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cây,đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước
Thiên Bảo - Ngày 02 tháng 12 năm 2014

15

16   26

hô hấp


cung cap oxi cko hoat dog sog of con nguoj
mjmj - Ngày 23 tháng 12 năm 2013

16

11   21

hô hấp


Hô hấp có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

17

18   29

hô hấp


quá trình lấy oxygen từ bên ngoài vào cơ thể và thải khí carbonic ra ngoài của sinh vật hệ hô hấp cá hô hấp [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của hô hấp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hò reo hôi thối >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa