Vo Ham Tien

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được18
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13 Thumbs up   18 Thumbs down

hô hấp


hô hấp là quá trình trao đổi khí ở động vật, thực vật và cả con người
Vo Ham Tien - Ngày 18 tháng 11 năm 2015