Ý nghĩa của từ feedback là gì:
feedback nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ feedback. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa feedback mình

1

3   1

feedback


Thông tin phản hồi (tiếng Anh: feedback) là thao tác hoàn ngược lại đầu ra (kết quả) đến đầu vào (nguyên nhân) của một hệ, là một thuật ngữ trong điều kh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   1

feedback


hồi tiếp, phản hồi
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

feedback


Là một hình thức phản hồi mang hơi hướng tích cực và có tác dụng giúp người nhận được dạng phản hồi này sẽ có sự cải thiện bản thân. Đây là một dạng phản hồi và nhận xét khách quan phổ biến trong việc đánh giá bản thân cũng như những bài viết hay dự án cụ thể.
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 1 năm 2019

4

0   0

feedback


"Feedback" là một động từ, có nghĩa là "phản hồi". Ví dụ khi bạn làm việc cho lĩnh vực kinh doanh, bạn đã bán được cho khách hàng một mặt hàng nào đó và bạn mong muốn nhận lại được "feedback" hay còn gọi là "phản hồi" từ khách hàng để xem được mức độ hài lòng của khách với mặt hàng đó.
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

5

1   2

feedback


Sự nối tiếp. | Sự hoàn ngược.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

0   1

feedback


Một hoặc nhiều link thụật ngữ web không hoạt động ? hoặc định nghĩa chưa đầy đủ? chúng tôi rất vui nếu bạn chọn một trong các cách sau: - Viết bình lu [..]
Nguồn: vivicorp.com

Thêm ý nghĩa của feedback
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< federation feeder >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa