Ý nghĩa của từ epic là gì:
epic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ epic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa epic mình

1

8 Thumbs up   0 Thumbs down

epic


tính từ: mang tính anh hùng, hoành tránh, như một sử thi
danh từ: một anh hùng ca, một bộ sử thi

ngoài ra, ngày nay epic cũng được dùng như một tính từ thể hiện sự tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ, tương tự như awesome

VD: dude, that was EPIC!
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

6 Thumbs up   1 Thumbs down

epic


tính từ chỉ tính chất hoành tráng, khủng bố; thể hiện sự ngưỡng mộ, đáng nể của người nói

-arghhhh damn it!! i freaking failed again!!
-but it was epic fail, man!
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

epic


Nghĩa là sử thi hoặc bản hùng ca. Từ này được sử dụng để miêu tả sự tráng lệ, hào hùng của một sự vật, sự việc nào đó, đặc biệt là các sự kiện lịch sử trọng đại. Khi được dùng, nó còn thể hiện sự ngưỡng mộ, niềm kính trọng của người nói/ người viết.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

epic


Epic là một từ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là sử thi, anh hùng ca. Những câu chuyện sử thi thường diễn đạt những thứ có tính thẩm mỹ cao của một sự kiện lịch sử hay một sự kiện trọng đại nào đó. Bên cạnh đó, sử thi cũng mang tính chất to lớn, thể hiện sự ngưỡng mộ của người đời
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 6 năm 2019

5

2 Thumbs up   4 Thumbs down

epic


Thiên anh hùng ca, thiên sử thi. | Có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi. | Có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

epic


là danh từ trong tiếng anh nghĩa là sử thi, anh hùng ca là một bài thơ dài về những nam, nữ anh hùng hoặc lịch sử dân tộc..
ví dụ one of the great Hindu epics
the creative genius of Greek epic
Minhthuy123 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

<< murices epical >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa