Ý nghĩa của từ end up là gì:
end up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ end up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa end up mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

end up


Kết cục rơi vào tình trạng gì, hay đến một nơi nào đó 1 cách tình cờ

Ví dụ: I really hate this city, but now I end up staying here for several days due to bad weather.
(Tôi rất ghét thành phố này, nhưng bây giờ thành ra kẹt ở đây mấy ngày do thời tiết xấu.)
vananh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

end up


Cụm động từ: kết luận, kết thúc
Ví dụ: Để kết luận bài diễn thuyết của mình, tôi xin nêu lại 3 ý chính trong bài. (To end up my presentation, I will cover again 3 main ideas in my content.)
Ví dụ: Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này với cậu. (I want to end up our relationship.)
nga - Ngày 04 tháng 10 năm 2018
<< keep calm and carry on what is up >>