Ý nghĩa của từ binh bất yếm trá là gì:
binh bất yếm trá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ binh bất yếm trá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa binh bất yếm trá mình

1

21 Thumbs up   5 Thumbs down

binh bất yếm trá


từ loại: thành ngữ
lĩnh vực: quấn sự - binh pháp
Câu trong Tam Quốc này là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈 (Binh bất yếm trá)
Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ "Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất" viết: “战阵之间,不厌诈伪" (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.
Chữ Binh nghĩa là việc binh đao, chỉ chiến tranh.
Chữ Bất nghĩa là không.
Chữ Yếm nghĩa là ghét bỏ.
Chữ Trá nghĩa là lừa dối.
Trong quyển “Nghệ thuật chiến trận” Tôn Tử đã từng khẳng định rằng “Binh bất yếm trá” (nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng) là phần tất yếu của nhà binh khi ra trận. Ý nói là việc dùng binh phải có lúc dùng sự nguy trá để thắng địch vì quan điểm quân tử tàu là sự trí trá thì người quân tử không nên dùng vì sẽ làm mất bản sắc anh hùng nhưng việc binh thì phải dùng mọi thủ đoạn để giành thắng lợi ví dụ khổ nhục kế, trá hàng , hối lộ mua chuộc nịnh thần, mỹ nhân kế, giá họa chia rẽ... kể cả những kế không quang minh chính đại vẫn làm miễn sao chiến thắng là được
leglove - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

7 Thumbs up   2 Thumbs down

binh bất yếm trá


“Binh bất yếm trá” nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng) là phần tất yếu của nhà binh khi ra trận( Trong quyển “Nghệ thuật chiến trận” Tôn Tử đã từng khẳng định câu này)
gracehuong - 00:00:00 UTC 11 tháng 8, 2013

3

5 Thumbs up   5 Thumbs down

binh bất yếm trá


Theo tôi thì cụm từ "Binh bất yếm trá" là chưa đúng hoặc có thể vì nói nhanh mà mọi người nghe chưa rõ và phát âm từ tất thành từ bất. Nghĩ là Binh tất yếm trá. Khi nghe cụm từ "Binh tất yếm trá" mọi người sẽ cùng hiểu theo 1 nghĩa: Tức là việc dùng binh tất nhiên là phải giả mạo, lừa dối để đạt mục đích
Ngoc - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

<< be going to ban nick >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa