Ý nghĩa của từ bkav là gì:
bkav nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bkav. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bkav mình

1

9   2

bkav


Là viết tắt của Bách Khoa antivirus. Là một phần mềm dệt víu do trung tâm an ninh mạng BKis, thuộc trường đại học Bách Khoa Hà Nội phát triển. Đây là phần mêm diệt virus được đánh giá khá cao trên thế giới.
thanhthu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

4   2

bkav


từ loại: danh từ
lĩnh vự công nghệ thông tin
Bkav là một phần mềm diệt virus do tập thể người Việt Nam phát triển, thuộc sở hữu của Trung tâm An ninh mạng Bkis, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.Bắt đầu tháng 7 năm 1995 ra phiên bản đầu tiên, với tác giả là Nguyễn Tử Quảng cùng một số đồng nghiệp trong Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Những phiên bản đầu tiên được chạy trên nền MS-DOS.
26 tháng 11 năm 2001 – phiên bản Bkav 2002 chạy trực tiếp trên nền Windows ra đời.
2005 – Bkav chia ra thành 4 phiên bản gồm có BkavPro, BkavEnterprise, BkavGatewayScan, BkavHome. Cũng từ năm 2005, sau 10 năm cung cấp miễn phí, Bkav chính thức được thương mại hóa2.
29 tháng 9 năm 2009 – Phiên bản BkavPro 2009 Internet Security ra mắt.
Tháng 6 năm 2010 – Phiên bản BkavPro 2010 ra mắt.
2 tháng 3 năm 2011 – Phiên bản Bkav Security Essentials ra mắt.
Mặc dù có nhiều đóng góp cho lĩnh vực bảo mật ở Việt Nam, tuy nhiên Bkis cũng có nhiều điều tiếng gây tranh cãi trong giới công nghệ thông tin Việt Nam.
leglove - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

3

2   2

bkav


viết tắt của Bách Khoa Anti Virus . đây là một phần mềm bảo vệ máy tính và diệt Virus do Việt Nam sáng chế, thuộc sở hữu của trung tâm an ninh mạng BKIS - đại học Bách Khoa Hà Nội

tuy nhiên BKAV mang tiếng xấu do người sáng lập Nguyễn Tử Quảng hay có những phát ngôn mang tính quá tự tin về sản phẩm của mình, cùng với việc chất lượng BKAV không được như quảng cáo
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

2   2

bkav


Bkav là một phần mềm diệt virus do tập thể người Việt Nam phát triển, thuộc sở hữu của Trung tâm An ninh mạng Bkis, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

bkav


bkav là viết tắt của từ Bách Khoa antivirus
đéo có - Ngày 08 tháng 12 năm 2015

Thêm ý nghĩa của bkav
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< akira be going to >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa