Ý nghĩa của từ akira là gì:
akira nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ akira. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa akira mình

1

23 Thumbs up   6 Thumbs down

akira


Là một tên phổ biến ở Nhật Bản và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo Kanji và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là Minh - sáng, một ý nghĩa rất tích cực.
thanhthu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

11 Thumbs up   7 Thumbs down

akira


2. Akira
Là một tên phổ biến ở Việt Nam và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo suy đoán và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là đẹp trai - thông minh- một ý nghĩa rất tích cực.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 12 tháng 7, 2018
<< afk bkav >>