Ý nghĩa của từ akira là gì:
akira nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ akira. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa akira mình

1

23   6

akira


Là một tên phổ biến ở Nhật Bản và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo Kanji và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là Minh - sáng, một ý nghĩa rất tích cực.
thanhthu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

10   7

akira


2. Akira
Là một tên phổ biến ở Việt Nam và rất nhiều nhân vật truyện tranh anime có tên này. Theo suy đoán và chữ Hán, Akira thường có nghĩa là đẹp trai - thông minh- một ý nghĩa rất tích cực.
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 7 năm 2018

Thêm ý nghĩa của akira
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< afk bkav >>