Ý nghĩa của từ ba trợn là gì:
ba trợn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ba trợn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ba trợn mình

1

1   0

ba trợn


Trong tiếng Việt, cụm từ "ba trợn" là một tính từ được dùng để biểu thị sự việc, con người có thái độ lồi lõm, không xem trọng bề trên, muốn làm gì thì làm. Ví dụ: Thằng ấy ắt là ba trợn lắm mới có thể làm ra loại chuyện như vậy
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

2

1   0

ba trợn


có ý nghĩa là không đoàng hoàng không thể tin tưởng hoặc chỉ ra người xấu lam ăn bất chính
tina - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

3

3   6

ba trợn


t. (ph.; kng.). Có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Thằng cha ba trợn. Ăn [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   7

ba trợn


t. (ph.; kng.). Có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Thằng cha ba trợn. Ăn nói ba trợn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   7

ba trợn


. Có nhiều biểu hiện về tư cách rất đáng chê, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, ba hoa, không ai có thể tin cậy được. Một người nói một đằng làm [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

2   8

ba trợn


(Phương ngữ, Khẩu ngữ) có nhiều biểu hiện xấu về tư cách, như thiếu đứng đắn, thiếu thật thà, không thể tin cậy được thằng cha ăn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ba trợn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ba lăng nhăng ban khen >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa