Ý nghĩa của từ account manager là gì:
account manager nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ account manager. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa account manager mình

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

account manager


là một chức vụ quản lý trong một công ty. Trách nhiệm của vị trí này như sau:
- Triển khai kế hoạch kinh doanh, đề ra chiến dịch kinh doanh các sản phẩm, trang thiết bị quảng cáo, dịch vụ quảng cáo; các sản phẩm đèn LED dùng trong trang trí chiếu sáng, đèn LED chiếu sáng dân dụng, nội ngoại thất.

- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, thương thảo hợp đồng.

- Tư vấn khách hàng về lựa chọn sản phẩm, tính năng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm

- Thực hiện các kế họach kinh doanh, kế họach marketing của công ty.

- Tìm kiếm và phát triển thị trường, phát triển khách hàng.

- Làm việc một cách chuyên nghiệp theo hướng dẫn và đúng quy định
vuvu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

account manager


account: tài khoản, manager: quản lý => account manager: người quản lý các tài khoản trong công ty (tức là liên quan đến bán hàng và quan hệ với khách hàng)

-so what do you do now?
-account manager. but the salary is not as high as you think...
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

<< asain add request pending >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa