Ý nghĩa của từ zk là gì:
zk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ zk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zk mình

1

12 Thumbs up   11 Thumbs down

zk


- hay vk hoặc vok là tiếng lòng thường được các teen sử dụng trong chat và facebook, ck là chồng.
- ZK là một AJAX-based web framework mã nguồn mở từ tập đoàn Potix(Potix corporation).ZK bao gồm các thành phần XUL, XHTML và ngôn ngữ đánh dấu là ZUML(ZK User Interface Markup Language).
ZK chỉ đơn thuần là dùng để thể hiện thông tin, vì vậy bạn cần có sự kết hợp với những công nghệ khác để có một ứng dụng hoàn chỉnh
nghiemmailan - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

6 Thumbs up   6 Thumbs down

zk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Thạch Gia BÌnh - Ngày 24 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+
<< zp zt >>