Ý nghĩa của từ yw là gì:
yw nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yw Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yw mình

1

6   0

yw


1. viết tắt của "You're Welcome" có nghĩa không có gì khi ai đó cám ơn bạn.
2. viết tắt của "Yo, Wassup" là tiếng lóng dùng trong ngôn ngữ mạng của"what's up" có nghĩa: có chuyện gì vậy?
thanhthanh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của yw
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trong email cc zp >>