Ý nghĩa của từ bội số là gì:
bội số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bội số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bội số mình

1

12   5

bội số


Bội số là một thuật ngữ toán học chỉ các số mà chia hết cho số đó.
ví dụ bội số của 3 là -3,-6,-9,3,6,9,12...là các số chia hết cho 3.
Ngược lại với bội số ta có thuật ngữ ước số
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

2   12

bội số


tích của một số với một số nguyên 9 là bội số của 3
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của bội số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đàm r.i.p nghĩa >>