Ý nghĩa của từ Ki bo là gì:
Ki bo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Ki bo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ki bo mình

1

38 Thumbs up   12 Thumbs down

Ki bo


Là một tính từ thể hiện sự bủn xỉn. Được dùng để ám chỉ những người có tính ích kỷ, keo kiệt. Tức là chỉ biết giữ cho riêng mình, không bao giờ san sẻ với người khác dù họ có thể làm hoặc thậm chí đó là sự giúp đỡ cần thiết mà họ nên làm.
bao - 00:00:00 UTC 3 tháng 10, 2018

2

18 Thumbs up   11 Thumbs down

Ki bo


(Khẩu ngữ) rất bủn xỉn, chỉ biết bo bo giữ của đồ ki bo! ông ta giàu nhưng ki bo lắm Đồng nghĩa: keo kiệt Trái nghĩa: hào phóng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

14 Thumbs up   8 Thumbs down

Ki bo


Cụm từ "ki bo" được dùng trong sinh hoạt hằng ngày (khẩu ngữ). Nó có nghĩa là ích kỉ, không chịu nhường nhịn cho người khác. Đối tượng sử dụng thường là trẻ em, trẻ vị thành niên
Ví dụ: Đồ ki bo, tối ẽ nghỉ chơi với cậu.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 19 tháng 7, 2019

4

3 Thumbs up   14 Thumbs down

Ki bo


Tôi là Phạm Minh Trang,tôi là 1 người ki bo,chỉ biết giữ cho riêng mình,tôi là 1 người không ra gì,không san sẻ với mọi người.Tôi gửi cho mọi người bức thư này để hứa lần sau không ki bo nữa
Phạm Minh Trang - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< Kilomet Ki cóp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa