Ý nghĩa của từ ủy ban là gì:
ủy ban nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ủy ban. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ủy ban mình

1

2   0

ủy ban


Tổ chức được bầu ra để làm nhiệm vụ nào đó. | : '''''Uỷ ban''' khởi nghĩa.'' | : '''''Uỷ ban''' dự thảo hiến pháp.'' | Cơ quan chuyên ngành của nhà nước, [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ủy ban


uỷ ban dt. 1. Tổ chức được bầu ra để làm nhiệm vụ nào đó: uỷ ban khởi nghĩa uỷ ban dự thảo hiến pháp. 2. Cơ quan chuyên ngành của nhà nước, tương đươ [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   1

ủy ban


uỷ ban dt. 1. Tổ chức được bầu ra để làm nhiệm vụ nào đó: uỷ ban khởi nghĩa uỷ ban dự thảo hiến pháp. 2. Cơ quan chuyên ngành của nhà nước, tương đương cấp bộ hoặc cấp sở của tỉnh: uỷ ban kế hoạch nhà nước uỷ ban khoa học kĩ thuật tỉnh uỷ ban dân số quốc gia. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

ủy ban


Hay chính là Ủy ban nhân dân
Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính thuộc quyền quản lý của nhà nước, nằm trong hệ thống hành chính nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cơ quan thực thi pháp luật tại các cấp: tỉnh, huyện, xã.
gracehuong - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

5

0   0

ủy ban


Uỷ tức là uỷ quyền, ban là một nhóm người bầu ra để nhận uyw quyền từ một số đông , nhóm đại diện
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 9 năm 2018

6

0   0

ủy ban


Ủy: giao phó, Ban: nhóm người
Ủy ban: một nhóm người được giao phó thực hiện công việc nhất định
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 7 năm 2017

7

0   0

ủy ban


Committee/Commission
Nguồn: tuvungtienganh.co


Thêm ý nghĩa của ủy ban
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ủy mị bất hòa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa