Ý nghĩa của từ zoo là gì:
zoo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ zoo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zoo mình

1

1   0

zoo


Danh từ: sở thú
Ví dụ 1: Cuối tuần này cả lớp tớ sẽ được đi tham quan sở thú. (My class has a trip to the zoo on this weekend).
Ví dụ 2: Bạn có thể đoán được có bao nhiêu loài động vật trong sở thú này không? (Can you guess how many types of animal in this zoo?)
nghĩa là gì - Ngày 30 tháng 7 năm 2019

2

1   0

zoo


là vườn thú ,sở thú
an - Ngày 14 tháng 9 năm 2015

3

1   1

zoo


vườn động vật ~ geography địa động vật học ~ logy động vật học ~ planton động vật nổi
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

4

1   2

zoo


Vường bách thú, vườn thú. | Viết tắt của jardin zoologique (vườn thú). | Vườn bách thú, vườn thú.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của zoo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reproducteur reprographie >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa