Ý nghĩa của từ zip code là gì:
zip code nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ zip code. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zip code mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zip code


đây là một hệ thống mã bưu điện do cục bưu chính Mỹ phát hành, ZIP là viết tắt của ‘Zoning Improvement Plan'. mã này giúp bưu điện dễ dàng xác định vị trí, địa điểm và vạch đường chuyển thư, chuyển bưu kiện đến địa điểm đó.

Ban đầu mã ZIP có 5 số, hiện tại nó đã được mở rộng ra thành 9 số để việc xác định địa điểm được chính xác hơn
hansnam - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zip code


Mã bưu điện Hoa Kỳ hay mã ZIP (tiếng Anh: ZIP code) là một hệ thống mã hóa được Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng từ năm 1963. Từ ZIP gồm có ba chữ cái đầu của các từ tiếng Anh Zone Improvement Plan (tạm dị [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zip code


Là mã bưu chính do liên hiệp bưu chính toàn cầu cấp. Mỗi khu vực sẽ đăng kí một mã riêng để giúp định vị đơn hàng trong quá trình vận chuyển. Mỗi đơn hàng sẽ có 1 mã riêng và được báo cáo hay bổ sun trên hệ thống giúp người dùng dễ dàng theo dõi. Việt Nam hiện nay đã đăng kí mã bưu chính cho 63 tỉnh thành.
nga - 00:00:00 UTC 30 tháng 10, 2018
<< you raise me up annual fee >>