Ý nghĩa của từ you raise me up là gì:
you raise me up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ you raise me up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you raise me up mình

1

28   15

you raise me up


đây là một câu tiếng Anh, có nghĩa là bạn đã giúp tôi đứng dậy/ giúp tôi trưởng thành/ nuôi nấng tôi... tùy theo cách hiểu của từng người

đây là tên một bài hát nổi tiếng của ban nhạc Secret Garden. bài hát này sau đó được nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Josh Groban, Westlife... hát lại
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   1

you raise me up


Trong tiếng Anh, cụm từ "You raise me up" có nghĩa là:
Ví dụ 1: Sorry, you raise me up but I failed. (Xin lỗi, bạn vực tôi dậy nhưng tôi đã thất bại)
Ví dụ 2: You raise me up, thank you, I did it. (Bạn vực tôi đứng lên, cảm ơn nhé, tôi đã làm được)
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của you raise me up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vray zip code >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa