Ý nghĩa của từ you are welcome là gì:
you are welcome nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ you are welcome. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you are welcome mình

1

5 Thumbs up   0 Thumbs down

you are welcome


you are welcome là một câu nói tiếng Anh có nghĩa là bạn rất được hoan nghênh. nó có nghĩa

1. chào đón một người nào đó đến một địa điểm gì đó. tương tự như welcome to... nhưng you are welcome to thường ít dùng với nghĩa này

2. cho phép ai đó làm việc gì đó
VD: you are welcome to eat

3. đáp lại lời cảm ơn của ai đó - nghĩa thông dụng nhất. tương tự như không có gì đâu, đừng khách sáo
hansnam - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

you are welcome


chào mừng , chào đón
nhi phạm - 00:00:00 UTC 3 tháng 1, 2016

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

you are welcome


không có chi
Thảo Nguyễn - 00:00:00 UTC 12 tháng 1, 2014

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

you are welcome


Hoặc "You're welcome", nghĩa là "không có gì/ không cần khách sáo".
Ví dụ: Tôi thật sự rất biết ơn anh khi giới thiệu tôi một việc làm part time rất tốt như vậy. - Đừng khách sáo, bạn có được công việc là do năng lực của bạn thôi. (I appreciate your recommendation in this nice part time job. - You are welcome, all is your effort.)
nga - 00:00:00 UTC 9 tháng 12, 2018

<< annual fee yolk sac >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa