Ý nghĩa của từ why not là gì:
why not nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ why not Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa why not mình

1

30   8

why not


có nghĩa là: Tại sao không? Sao lại không chứ?
ví dụ: I'm going to Xavier's party tonight. Do you want to join?
Why not?
( tôi đi tiệc của Xavier tối nay đấy, anh có muốn đi cùng không?
Tại sao lại không chứ ^^)
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của why not
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< coz co nghia gi vpi >>