Ý nghĩa của từ xiang là gì:
xiang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xiang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xiang mình

1

3   3

xiang


là một từ phiên âm của tiếng Trung có nghĩa là nhớ
ví dụ: xiang ni= miss you= nhớ anh/em
hay hao xiang: rất nhớ
* ngoài ra tiếng trung quốc cũng có tone-ngữ điệu hay như dấu ở tiếng việt, tùy dấu mà xiang lại mang những nghĩa khác nhau
ví dụ: Xiang với tone - cao,chính là chữ "hương" (thơm) trong tiếng hán việt. Ví dụ như Xiang- Gang? tức là Hương Cảng (Hồng Kông). Hoặc còn có nghĩa khác là "giống, gần như".
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của xiang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xperia yield to maturity >>