Ý nghĩa của từ yodel là gì:
yodel nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ yodel. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yodel mình

1

2   0

yodel


một từ tiếng anh, có thể là động từ hoặc là danh từ, chỉ một kiểu hát dân gian của các nước phương Tây. khi hát yodel, ca sĩ sẽ chuyển qua lại liên tục giữa giọng cao Falsetto và giọng thấp, để tạo thành một âm thanh cao - thấp, cao - thấp đặc trưng


một video ca sĩ hát yodel trên chương trình Canada's got talent
http://www.youtube.com/watch?v=IMsadNUhpLU
hansnam - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

yodel


Sự hát đổi giọng trầm sang giọng kim. | Bài hò (của những người miền núi Thuỵ sĩ). | Hát đổi giọng trầm sang giọng kim (theo phong cách hát của những ngư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

yodel


- Viết tắt của từ You Obviously Don't Ever Lift ( Bạn chắc chắn không tbao giờ tập nâng tạ)
VD:
A: My muscles are so small ( Cơ bắp của tôi rất nhỏ)
B: YODEL!!! (bạn chắc chắn không tập nâng tạ)
- Hát theo cách lạ, kì lạ
- Ốm, nôn
vuvu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

0   0

yodel


( Anh ) Lối hát dân gian vùng Tyrol.
Nguồn: maikien.com

Thêm ý nghĩa của yodel
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yob yokefellow >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa