Ý nghĩa của từ yank là gì:
yank nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yank. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yank mình

1

0   0

yank


Cái kéo mạnh, cái giật mạnh. | Kéo mạnh, giật mạnh. | : ''to '''yank''' out one's sword'' — rút mạnh kiếm ra, tuốt gươm | : ''to '''yank''' on the brake'' — kéo m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yank


Động từ:
- Để kéo một cái gì đó mạnh mẽ với một chuyển động nhanh chóng
- Để đột nhiên loại bỏ một ai đó hoặc một cái gì đó
Danh từ:
- Một lực kéo nhanh chóng của một cái gì đó
- Một người từ Mỹ
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của yank
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yankeefied yang >>