Ý nghĩa của từ yang là gì:
yang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yang mình

1

0   0

yang


Dương (trong thuyết Âm Dương của Trung Quốc).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yank yale >>