Ý nghĩa của từ yankeefied là gì:
yankeefied nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yankeefied Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yankeefied mình

1

0   0

yankeefied


Mỹ hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của yankeefied
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yankeeism yank >>