Ý nghĩa của từ yandere là gì:
yandere nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yandere Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yandere mình

1

0   0

yandere


Yandere là một thuật ngữ tiếng Nhật dành cho một người ban đầu rất yêu thương và dịu dàng với ai đó (hoặc ít nhất là vô tội) trước khi sự sùng bái của họ trở nên tàn phá trong tự nhiên, thường là do bạo lực và / hoặc tàn bạo. Thuật ngữ này bắt nguồn từ các từ yanderu có nghĩa là một bệnh tâm thần hoặc cảm xúc, và deredere có nghĩa là thể hiện tình cảm. Các nhân vật của Yandere không ổn định về tinh thần, và đôi khi vô cùng loạn trí và không lành mạnh về mặt tinh thần, thường sử dụng bạo lực cực đoan và / hoặc sự tàn bạo như một lối thoát cho cảm xúc của họ
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của yandere
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pkd yds >>