Ý nghĩa của từ yds là gì:
yds nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ yds Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yds mình

1

0   0

yds


Tên viết tắt của trường đại học y dược cũng như tên miền trên wedsite trường. Trường được thành lập vào năm 1976, đến nay, có một số khu vực rải rác Sài Gòn nhằm những mục đích như dạy học, thư viện,... Ngoài ra, trường nổi tiếng với cơ sở y khoa tên Đại học Y Dược.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của yds
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yandere nghệ thuật trào phúng >>