Ý nghĩa của từ pkd là gì:
pkd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pkd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pkd mình

1

0   0

pkd


Polycystic kidney disease
Bệnh thận đa nang (PKD) là một rối loạn di truyền, trong đó các cụm u nang phát triển chủ yếu trong thận của bạn, khiến thận của bạn mở rộng và mất chức năng theo thời gian. U nang là túi tròn không ung thư chứa chất lỏng. Các nang khác nhau về kích thước, và chúng có thể phát triển rất lớn. Có nhiều u nang hoặc u nang lớn có thể làm hỏng thận của bạn.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pkd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pcm yandere >>