Ý nghĩa của từ xum xue là gì:
xum xue nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xum xue. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xum xue mình

1

29   11

xum xue


Là tính từ thường dùng để miêu tả sự sinh trưởng, phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của cây cối (thực vật).

Vd: cành lá xum xuê, hoa quả xum xuê
Cà chua ra quả, xum xuê, chi chít, quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con.
Từ "xum xuê" trong câu văn trên có ý nói đến sự tươi tốt, phát triển nhanh của cành lá và hoa quả. "xum xuê" có nghĩa là nhiều tán lá rộng, tươi tốt, sai quả,...
ThuyNguyen - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

12   4

xum xue


ngia la(cay coi) co nhieu canh la ram rap tuoi tot
hoang thi quynh nga - Ngày 11 tháng 2 năm 2015

Thêm ý nghĩa của xum xue
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kombucha windows xp >>