Ý nghĩa của từ wuss là gì:
wuss nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wuss Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wuss mình

1

2   2

wuss


một từ trong tiếng Anh
wuss là danh từ chỉ một người yếu ớt về thể xác, về trí tuệ thì người này cũng ở dưới mức bình thường, không có gì nổi trội. nói chung wuss là chỉ một người thấp kém về mọi mặt, khiến người khác thấy khó chịu, phiền phức

VD: don't be such a wuss
hansnam - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wuss
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xa xi kombucha >>