Ý nghĩa của từ windows xp là gì:
windows xp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ windows xp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa windows xp mình

1

0   0

windows xp


Windows XP là một dòng hệ điều hành do Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân chạy trên các bộ xử lý x86 và IA-64.
Tên "XP" là cách viết ngắn gọn của "experience". Windows XP là hệ điều hành kế tục của cả Windows 2000 Professional và Windows Me. Windows XP được ra mắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2001.
NguyenHuyBinh - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

windows xp


Windows XP là một dòng hệ điều hành do Microsoft sản xuất dành cho các máy tính cá nhân chạy trên các bộ xử lý x86 và IA-64 (mã phiên bản là 5.1), bao gồm các má [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của windows xp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xum xue used to >>