Ý nghĩa của từ xuất thần là gì:
xuất thần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xuất thần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xuất thần mình

1

2   2

xuất thần


Linh hồn thầy pháp thoát ra ngoài thể xác để đi vào cõi thần linh. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xuất thần". Những từ phát âm/đánh vần giống như "xu [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

xuất thần


Xuất thần là một từ Hán Việt. Nó là một tính từ để chỉ sự ngây người, ngẩn người hay chỉ sự giỏi lên vượt bậc
Ví dụ 1: Tôi ngồi xuất thần khi phải tận mắt chứng kiến cái chết của ông
Ví dụ 2: Nhờ vào chăm chỉ học tập, Nam đã học giỏi môn toán một cách xuất thần
nghĩa là gì - Ngày 18 tháng 5 năm 2019

3

2   3

xuất thần


Linh hồn thầy pháp thoát ra ngoài thể xác để đi vào cõi thần linh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   3

xuất thần


Linh hồn thầy pháp thoát ra ngoài thể xác để đi vào cõi thần linh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xuất thần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chí tuyến chính chuyên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa