Ý nghĩa của từ xu nịnh là gì:
xu nịnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xu nịnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xu nịnh mình

1

5   2

xu nịnh


Nịnh nọt để lấy lòng và cầu lợi. | : ''Xun xoe '''xu nịnh'''.'' | : ''Giọng '''xu nịnh'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   2

xu nịnh


đg. Nịnh nọt để lấy lòng và cầu lợi. Xun xoe xu nịnh. Giọng xu nịnh.
Nguồn: vdict.com

3

4   2

xu nịnh


nịnh nọt nhằm cầu lợi xun xoe xu nịnh Đồng nghĩa: nịnh bợ, siểm nịnh
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   2

xu nịnh


đg. Nịnh nọt để lấy lòng và cầu lợi. Xun xoe xu nịnh. Giọng xu nịnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xu nịnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xoay xở xuyên tạc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa