Ý nghĩa của từ xoã là gì:
xoã nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xoã. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xoã mình

1

35   7

xoã


Vui chơi thỏa thích tẹt ga, không lo nghĩ gì về sự đời. Được một số chuyên gia xác định có nguồn gốc sâu xa từ hai câu thơ của Lý Bạch trong bài "Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư thúc Vân" (Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa Hiệu thư thúc Vâ [..]
Nguồn: tudienlong.com

2

9   6

xoã


Xõa. | Để tóc rủ dài xuống. | : ''Bà ấy.'' | : ''Tóc trước khi gội đầu.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   5

xoã


xõa đgt Để tóc rủ dài xuống: Bà ấy tóc trước khi gội đầu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xoã". Những từ phát âm/đánh vần giống như "xoã": . xo [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   6

xoã


buông thả xuống và xoè ra một cách tự nhiên chim xoã cánh tóc để xoã
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   5

xoã


xõa đgt Để tóc rủ dài xuống: Bà ấy tóc trước khi gội đầu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xoã
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< di họa xe hỏa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa