Ý nghĩa của từ xinê là gì:
xinê nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xinê. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xinê mình

1

9   8

xinê


d. (cũ, hoặc kng.). Điện ảnh. Đào xinê. Rạp xinê. Xem xinê (xem chiếu phim).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

8   8

xinê


Điện ảnh là một khái niệm lớn bao gồm các bộ phim tạo bởi những khung hình chuyển động (phim); kỹ thuật ghi lại hình ảnh, âm thanh và ánh sáng để tạo th [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

8   10

xinê


d. (cũ, hoặc kng.). Điện ảnh. Đào xinê. Rạp xinê. Xem xinê (xem chiếu phim).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xinê". Những từ phát âm/đánh vần giống như "xi [..]
Nguồn: vdict.com

4

7   13

xinê


. Điện ảnh. | : ''Đào '''xinê'''.'' | : ''Rạp '''xinê'''.'' | : ''Xem '''xinê''' (xem chiếu phim).''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của xinê
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xe đò xuất chinh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa