Ý nghĩa của từ xe cam nhông là gì:
xe cam nhông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xe cam nhông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xe cam nhông mình

1

1   1

xe cam nhông


Xe vận tải quân sự,dùng chở binh lính hoặc vũ khí quân trang trong kháng chiến chống Pháp
minhlytran - Ngày 06 tháng 12 năm 2015

2

1   2

xe cam nhông


xe cam-nhông dt (Pháp: camion) Xe ô-tô lớn để chở đồ: Thuê xe cam-nhông chở hàng.
Nguồn: vdict.com

3

1   2

xe cam nhông


xe cam-nhông dt (Pháp: camion) Xe ô-tô lớn để chở đồ: Thuê xe cam-nhông chở hàng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   3

xe cam nhông


(Xem từ nguyên 1) Xe ô-tô lớn để chở đồ. | : ''Thuê xe cam-nhông chở hàng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của xe cam nhông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xe tắc xi vi ta min >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa