Ý nghĩa của từ xe đạp là gì:
xe đạp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ xe đạp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xe đạp mình

1

12   2

xe đạp


Xe đạp là một phương tiện giao thông có hai bánh, dùng bàn đạp để điều khiển, gồm hai bánh xe được gắn vào cùng một khung xe, bánh này sau bánh kia. Đa số [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   0

xe đạp


Xe đạp là một phương tiện giao thông có 2 bánh, bánh trước và bánh sau dùng ban đạp để di chuyển bánh sau và dùng thắng để dừng lại. Xe đạp còn là từ thuần việt do ông cha ta sáng tạo ra
Thương - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

3

4   5

xe đạp


Xe hai bánh, tay nắm gắn với bánh trước, dùng sức người đạp cho chuyển động. | : ''Hằng ngày em đến trường bằng '''xe đạp'''.'' | : ''Xăm lốp '''xe đạp''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   3

xe đạp


Xe đạp có 2 hoặc ba bánh , tay lái nối với bánh trước , dùng sức người đạp cho quay bánh sau
Đức - Ngày 12 tháng 11 năm 2017

5

2   4

xe đạp


xe có hai hoặc ba bánh, tay lái nối với bánh trước, dùng sức người đạp cho quay bánh (hoặc hai bánh) sau.
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   4

xe đạp


dt. Xe hai bánh, tay nắm gắn với bánh trước, dùng sức người đạp cho chuyển động: đi học bằng xe đạp xăm lốp xe đạp đua xe đạp.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

7

1   4

xe đạp


dt. Xe hai bánh, tay nắm gắn với bánh trước, dùng sức người đạp cho chuyển động: đi học bằng xe đạp xăm lốp xe đạp đua xe đạp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

2   5

xe đạp


Xe đạp là một phim hoạt hình cắt giấy của đạo diễn Nguyễn Thị Phương Hoa.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của xe đạp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xe vui >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa