Ý nghĩa của từ xốp là gì:
xốp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xốp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xốp mình

1

2   0

xốp


t. 1 Không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ hổng bên trong. Đất xốp. Gỗ xốp. Bánh xốp. 2 (Quả) xơ và ít nước. Quả chanh xốp. // Láy: xôm xốp (ý mức độ ít).. C [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   1

xốp


không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ hổng bên trong đất xốp bông xốp (quả) xơ và ít nước quả chanh xốp
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

xốp


Xốp là một xã thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam. Xã Xốp có diện tích 124,9 km², dân số năm 2001 là 2526 người, mật độ dân số đạt 20 ngườ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

2   1

xốp


t. 1 Không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ hổng bên trong. Đất xốp. Gỗ xốp. Bánh xốp. 2 (Quả) xơ và ít nước. Quả chanh xốp. // Láy: xôm xốp (ý mức độ ít).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   2

xốp


Không chắc và nhẹ, có nhiều lỗ hổng bên trong. | : ''Đất '''xốp'''.'' | : ''Gỗ '''xốp'''.'' | : ''Bánh '''xốp'''.'' | Xơ và ít nước. | : ''Quả chanh '''xốp'''.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của xốp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dạo dặm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa