Ý nghĩa của từ xối xả là gì:
xối xả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xối xả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xối xả mình

1

3   1

xối xả


Rất nhiều và với cường độ mạnh. | : ''Mưa '''xối xả''' như trút nước.'' | : ''Bắn '''xối xả''' như vãi đạn.'' | : ''Chửi '''xối xả''' vào mặt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

xối xả


t. Rất nhiều và với cường độ mạnh. Mưa xối xả như trút nước. Bắn xối xả như vãi đạn. Chửi xối xả vào mặt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   2

xối xả


t. Rất nhiều và với cường độ mạnh. Mưa xối xả như trút nước. Bắn xối xả như vãi đạn. Chửi xối xả vào mặt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "x [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   3

xối xả


rất nhiều và với cường độ mạnh mưa tuôn xối xả mắng xối xả vào mặt
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của xối xả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xếp hàng xử trảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa