Ý nghĩa của từ xịt là gì:
xịt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xịt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xịt mình

1

5   4

xịt


Bị xì hết hơi ra, không còn căng phồng như trước. | : ''Quả bóng '''xịt'''.'' | : ''Xe '''xịt''' lốp không đi được.'' | Bị hỏng, không nổ được. | : ''Pháo ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   4

xịt


1 đg. Phun mạnh thành tia, thành luồng. Xịt thuốc trừ sâu. Xịt nước.2 t. 1 Bị xì hết hơi ra, không còn căng phồng như trước. Quả bóng xịt. Xe xịt lốp không [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   5

xịt


1 đg. Phun mạnh thành tia, thành luồng. Xịt thuốc trừ sâu. Xịt nước. 2 t. 1 Bị xì hết hơi ra, không còn căng phồng như trước. Quả bóng xịt. Xe xịt lốp không đi được. 2 Bị hỏng, không nổ được. Pháo xịt. Lựu đạn xịt, không nổ. 3 t. (dùng hạn chế trong một số tổ hợp) [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

3   3

xịt


Xuất phát từ phong trào đánh lô, đánh đề. Sau khi soi kết quả thì thường có câu "xịt lô" khi mà mình đánh trượt. từ này dần dần càng phổ biến khi mà nhà nhà đánh đề, người người đánh lô từ này được dùng rộng rãi ra cho các lĩnh vực trong đời sống khi mà c [..]
Nguồn: tudienlong.com

5

2   5

xịt


phun mạnh thành tia, thành luồng xịt nước hoa đầu xịt gôm xe xịt khói mù mịt Tính từ bị xì hết hơi ra, không còn c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của xịt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xốc xếch cầm canh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa