Ý nghĩa của từ xúc phạm là gì:
xúc phạm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xúc phạm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xúc phạm mình

1

1   2

xúc phạm


Động chạm đến, làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng liêng phải giữ gìn cho bản thân hoặc cho những người thân của mình. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

xúc phạm


đg. Động chạm đến, làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng liêng phải giữ gìn cho bản thân mình hoặc cho những người thân của m [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   2

xúc phạm


đg. Động chạm đến, làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy là cao quý, thiêng liêng phải giữ gìn cho bản thân mình hoặc cho những người thân của mình. Xúc phạm đến danh dự. Nhân phẩm bị xúc phạm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

xúc phạm


động chạm đến, làm tổn thương đến cái cao quý, thiêng liêng cần phải giữ gìn xúc phạm đến danh dự buông lời xú [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của xúc phạm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xác nhận án ngữ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa