Ý nghĩa của từ xíu là gì:
xíu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xíu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xíu mình

1

2   2

xíu


. Nhỏ, ít ở mức hoàn toàn không đáng kể. | : ''Chút '''xíu'''.'' | : ''Nhỏ '''xíu'''.'' | : ''Đi một '''xíu''', về ngay.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   4

xíu


t. (ph.). Nhỏ, ít ở mức hoàn toàn không đáng kể. Chút xíu*. Nhỏ xíu*. Đi một xíu, về ngay.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xíu". Những từ phát âm/đánh v [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   3

xíu


t. (ph.). Nhỏ, ít ở mức hoàn toàn không đáng kể. Chút xíu*. Nhỏ xíu*. Đi một xíu, về ngay.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xíu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xích mích xúc cảm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa