Ý nghĩa của từ xã tắc là gì:
xã tắc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xã tắc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xã tắc mình

1

3   0

xã tắc


Đất nước. | : ''Lịch sử.'' | : ''Việt-nam là lịch sử xây dựng giang sơn từ hạ lưu sông.'' | : ''Hồng đến hạ lưu sông.'' | : ''Cửu-long..., là lịch sử xây d [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   0

xã tắc


dt (H. tắc: thần đất và thần lúa) Đất nước: Lịch sử Việt-nam là lịch sử xây dựng giang sơn từ hạ lưu sông Hồng đến hạ lưu sông Cửu-long..., là lịch sử xây dựng xã tắc trải ngót nghìn năm Bắc-thuộc (PhVĐồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   0

xã tắc


(Từ cũ) đất nước giữ yên xã tắc có nhiều công lao với xã tắc
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   0

xã tắc


dt (H. tắc: thần đất và thần lúa) Đất nước: Lịch sử Việt-nam là lịch sử xây dựng giang sơn từ hạ lưu sông Hồng đến hạ lưu sông Cửu-long..., là lịch [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của xã tắc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xã luận xén >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa