Ý nghĩa của từ xã luận là gì:
xã luận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xã luận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xã luận mình

1

17   3

xã luận


dt. Bài báo thuộc thể loại chính luận, nói về một vấn đề thời sự quan trọng, nóng hổi, thường dùng ở trang nhất: bài xã luận.. Các kết quả tìm kiếm li [..]
Nguồn: vdict.com

2

10   3

xã luận


bài chính trình bày quan điểm của tờ báo về một vấn đề thời sự quan trọng, thường đăng ở trang nhất bài xã luận Đồn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

10   4

xã luận


dt. Bài báo thuộc thể loại chính luận, nói về một vấn đề thời sự quan trọng, nóng hổi, thường dùng ở trang nhất: bài xã luận.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   3

xã luận


những bài viết hay về thời sự và cuộc sống con người xã hoi của chúng ta
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 11 năm 2015

5

4   10

xã luận


Bài báo thuộc thể loại chính luận, nói về một vấn đề thời sự quan trọng, nóng hổi, thường dùng ở trang nhất. | : ''Bài '''xã luận'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của xã luận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xã hội chủ nghĩa xã tắc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa