Ý nghĩa của từ xâm chiếm là gì:
xâm chiếm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xâm chiếm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xâm chiếm mình

1

1   0

xâm chiếm


chiếm đoạt cái thuộc chủ quyền của người khác bằng vũ lực xâm chiếm đất đai choán hết, chi phối hết tâm tư, tình cảm nỗi b [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

xâm chiếm


Chiếm dần đất đai bằng sức mạnh. | : ''Thực dân.'' | : ''Pháp '''xâm chiếm''' nước ta (Trường Chinh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

xâm chiếm


đgt (H. chiếm: đoạt lấy) Chiếm dần đất đai bằng sức mạnh: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta (Trg-chinh).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xâm chiếm". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

xâm chiếm


đgt (H. chiếm: đoạt lấy) Chiếm dần đất đai bằng sức mạnh: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta (Trg-chinh).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của xâm chiếm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xát xâm phạm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa