Ý nghĩa của từ xà beng là gì:
xà beng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xà beng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xà beng mình

1

5   2

xà beng


Thanh sắt dài có một đầu nhọn hay bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   3

xà beng


thanh sắt cứng dài có một đầu nhọn hay bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng. Đồng nghĩa: choòng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   3

xà beng


d. Thanh sắt dài có một đầu nhọn hay bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

3   4

xà beng


d. Thanh sắt dài có một đầu nhọn hay bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "xà beng". Những từ có chứa "xà be [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của xà beng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xuôi chiều xà lách >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa